Sharing economy - INSEUR

Go to content

PERSBERICHT - 11 MAART 2015

Sharing economy en in co-creatie verzekeren op  basis gezamenlijk ondernemerschap
Sinds januari 2015 is het mogelijk voor leden van Peerby om zonder gedoe spullen te lenen en uit te lenen door gebruik te maken van de Peerby Garantie. Maar hoe is dit allemaal tot stand gekomen? In juli 2013 hebben Daan Weddepohl en Gerard Scheenstra (InsEur) hun eerste verkennend skype overleg gehad over de mogelijkheden om het uitlenen van spullen te kunnen verzekeren. Gerard zag meteen de kracht van Peerby en ook de noodzaak om deze dienst te verrijken met een garantie model om geen ruzie met je buren en/of vrienden te hebben als je spullen aan elkaar uitleent. Het was ook duidelijk dat dit geen eenvoudig ABC-tje zou zijn om e.e.a. zowel functioneel als verzekeringstechnisch goed mogelijk te maken, zowel in Nederland als launching markt en daarna Internationale uitrol. Op basis van een wederzijds ondernemende samenwerkingsovereenkomst tussen Peerby en InsEur heeft InsEur de uitdaging aangenomen om een verzekeringsoplossing voor Peerby te gaan organiseren en ontwikkelen. Bij dit proces hoort ook het zoeken van de juiste risicodrager (verzekeraar) die als risicodrager wil optreden voor de nieuw ontwikkelde Peerby verzekering (dat is uiteindelijk Centraal Beheer geworden).

Voor het kernteam van InsEur, Piet Borst, Henry Cock en Gerard Scheenstra zijn dit juist de leuke opdrachten om het onmogelijke mogelijk te maken. Zoals duidelijk mag zijn is er op het gebied van het businessmodel van Peerby geen echte marktervaring betreffende de achterliggende verzekering techniek (waaronder voor verzekeraars zeer belangrijke actuariële risicomodellen om als risicodrager te willen optreden voor nieuwe verzekeringsoplossingen).  InsEur-team had  betreffende de verzekeringsaspecten bij andere sharing economy initiatieven op basis van strategie en innovatie sessies inmiddels wel de nodige ervaring. Om een toekomst gericht en bestendig Peerby garantie businessmodel te organiseren vanuit Internationaal perspectief was het eveneens van essentieel belang om een scheiding te maken tussen het ondersteunen van alle verzekeringsprocessen (in dit geval via white label volmacht service model) en het koppelen van de juiste verzekeraar(s) aan het nieuwe verzekeringsproduct de Peerby garantie.

Het team van InsEur heeft samen met Daan Weddepohl in 1e paar maanden een business case gemaakt en detail analyse van de achtergronden en profielen van potentiele gebruikers van de Peerby Polis. Op die basis is er een 1e polis uitgewerkt in combinatie met een actuarieel rekenmodel om vast te stellen of er überhaupt een verzekeringstechnische business case is. InsEur is vervolgens met enkele verzekeraars in communicatie gegaan om vast te stellen of men interesse had om als co-creatie partner mee te willen doen. Dit was een lastige klus voor in dit geval een voor de Nederlandse markt onbekend verzekeringsproduct en geen historisch perspectief.  
Na enkele gesprekken gaf Centraal Beheer aan zeer geïnteresseerd te zijn. Jaap de Groot ,new business development manager Centraal Beheer, heeft met zijn team de kar getrokken om binnen de structuur van Centraal Beheer op een ondernemende basis samen met InsEur en PeerBy te zorgen dat de Peerbygarantie tot stand is gekomen. Centraal Beheer heeft een actieve rol gespeeld bij de productontwikkeling. Naast de rol als risicodrager is Centraal Beheer ook nauw betrokken bij het vermarkten van de Peerbygarantie.
Op deze manier werd het mogelijk om de verzekeringsoplossing op basis van de business case (Peerby Polis en actuariële modellen) die InsEur had uitgewerkt als flexibele nieuwe component gekoppeld aan het Peerby business model te gaan realiseren en voor de Peerby leden beschikbaar te maken om onbezorgd spullen te lenen en uit te lenen. Het verzekeringsverwerkingsproces wordt via een creatieve white label volmacht service (Adaptto) geïntegreerd gekoppeld (dedicated Applicatie Programma Interface)  met het Peerby software platform. Op deze manier kan InsEur eveneens een soepele Internationale roll out waarborgen voor Peerby.


Back to content